Privacy Statement

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van BB Systems. Multi Narrowcasting is een onderliggend merk van BB Systems. In deze verklaring verschaft BB Systems informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van BB Systems. BB Systems gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2024. BB Systems kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BB Systems verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan BB Systems om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. BB Systems is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

BB Systems, gevestigd aan Grondzijl 6B te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91758548, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BB Systems

Grondzijl 6B

9731 DG Groningen

Nederland

https://www.bbsystems.nl/

info@bbsystems.nl

+31 050 549 16 62

Persoonsgegevens die wij verwerken
BB Systems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Website bezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
 • Gegevens contact-, offerte- en sollicitatieformulier (naam, organisatie, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, inhoud)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbsystems.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BB Systems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Identificatie van aangemaakte account(s) en de beveiliging hiervan
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • BB Systems analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat BB Systems de bovenstaande gegevens van u nodig heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
BB Systems neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BB Systems) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BB Systems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor zolang als nodig is om de dienstenovereenkomst uit te voeren, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht. Voor gegevens uit het sollicitatieformulier geldt een bewaartermijn van 4 weken.

BB Systems kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van BB Systems verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden
BB Systems deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BB Systems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BB Systems uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BB Systems gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BB Systems gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

BB Systems maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze AdWords advertenties bij de Google zoekresultaten zijn en hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen, waartoe uw IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. BB Systems heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan BB Systems te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. BB Systems heeft hier geen enkele invloed op.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om content en advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie overzicht

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
Server BB Systems Sessie
optimizelyEndUserId Optimizely Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 10 jaar
optimizelySegments Optimizely Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 10 jaar
optimizelyBuckets Optimizely Stelt BB Systems in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren. 10 jaar
_ga Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_dc_gtm_UA-xxxxx Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie
_hjIncludedInSample Hotjar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie
_cb_started CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
_cb_analytics CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
_cb_settings CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
_cb_secure CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
_cb_tracking CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. sessie
_cb_internal CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
_gat_cb_x_ua_xxxxx CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie
c_enabled CoBrowser Maakt de live chatfunctie met onze medewerkers op de website mogelijk. Sessie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BB Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bbsystems.nl.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. BB Systems zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BB Systems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbsystems.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

BB Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons